DrinkStore since 2014Keelung,Taiwan

來自基隆的在地台灣味

最新消息

堅持永續經營的品牌價值,

讓好滋味如沐冬陽。

February.07.2020

2/24起,水雲朵基隆義二店進行整修,3/6正式開幕!!


基隆義二店於2/24開始進行整修

將於3/6重新開幕

開幕活動:

3/6~3/8黑糖珍奶買一 送一

3/9~3/15所有品項第二杯半價


●每人限購一組

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tel.02-2426-1227

Add.基隆市中正區義二路26號